เครือข่าย BDMS

59593 views

กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาคพิ้นเอเชียแปซิฟิก โดยเริ่มจากกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ และเพิ่มเครือข่ายสู่กลุ่มโรงพยาบาลชั้นแนวหน้าของเมืองไทย อันได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และอีกหนึ่งโรงพยาบาลชั้นนำ คือ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

กลุ่มโรงพยาบาลของเราให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร พร้อมด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ครบทุกสาขา อาทิ แพทย์และศัลยแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ นักรังสีวิทยา นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น บุคลากรของเราทุกคนผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี มีใบรับรองคุณวุฒิ และมีประสบการณ์สูงในการทำงานแต่ละสาขา

นอกจากความพร้อมด้านบุคคลแล้ว เรายังมีความพร้อมด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

   Phyathai Hospital  

คลินิกเครือข่ายของโรงพยาบาลกรุงเทพตราด

logo ick