ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

4926 views

check up center

icon check up

โดยให้บริการตรวจสุขภาพรายบุคคล ผู้บริหาร และบริษัทต่างๆ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้รับบริการอย่างครบวงจร ดังนี้

 • บริการตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 • ขอใบรับรองแพทย์
 • การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ
 • การตรวจทางรังสีวินิจฉัยพิเศษ (แมมโมแกรม, อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง)
 • ตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญาก่อนเข้างาน และตรวจสุขภาพประจำปี
 • การประเมินโรคหัวใจโดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Echo, EST)
 • บริการตรวจแป็ปสเมียร์ และการตรวจหา HPV

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ

 • เพื่อจะได้รับทราบว่าร่างกายแข็งแรงเป็นปกติหรือไม่
 • เพื่อตรวจค้นว่ามีโรคใดเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะมีหลายโรคที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้ป่วยไม่รู้หรือมีอาการเช่น วัณโรค โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
 • เพื่อที่จะได้พูดคุยซักถามและรับคำแนะนำจากแพทย์ ในการปฏิบัติตน ให้ดี ทั้งกายและจิตใจ

รายละเอียดการตรวจสุขภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โทร. 039-552-777 ต่อ 2600
ฉุกเฉิน tel 1719