ดูแลรวดเร็ว ทันใจ ใช้ พ.ร.บ. จากรถ 30,000 บาทแรก ที่ รพ.กรุงเทพตราด ไม่ต้องสำรองจ่าย

2076 views

accident 30000 web

ดูแลรวดเร็ว ทันใจ

ใช้ พ.ร.บ. จากรถ 30,000 บาทแรก ที่ รพ.กรุงเทพตราด ไม่ต้องสำรองจ่าย

 

ข้อแนะนำ...กาปฏิบัติเมื่อประสบภัย

1. นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ สะดวกที่สุด
2. แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบ และบันทึก ประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ด้วย
3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการตั้งเบิกให้สถาน พยาบาลที่ตนใช้รักษา
4. แจ้งบริษัทประกันภัยถึงเหตุที่เกิดขึ้นสิทธิประโยชน์ ที่ได้รับคือไม่ต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 30,000 บาท เมื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โดยใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เอกสารสำคัญ...เมื่อต้องการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เอกสารของเจ้าของรถ

 • สำเนาบันทึกประจำวัน (ใบแจ้งความ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนากรมธรรม์รถที่ประสบภัย (พ.ร.บ.) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาคู่มือรถ (สมุดเล่มเขียว) จำนวน 2 ชุด
 • กรณีรถใหม่ (ป้ายแดง) กรุณาแนบใบเช่าซื้อทุกครั้ง

เอกสารของผู้ประสบภัย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • ในกรณีผู้ประสบภัยอายุน้อยกว่า 15 ปี (สำเนาสูติบัตรแทนบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง)

กรณีเสียชีวิต จะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • สำเนาใบมรณะบัตร และหลักฐานพิสูจน์ความเป็น ทายาท ในส่วนหลักฐานความเป็นทายาท ซึ่งเป็น ของผู้ร้องขอ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนด้วย
 • สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน

กรณีขอรับค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย

ผู้ขอต้องรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถภายใน 180 วัน นับตั้งแต่มีความ เสียหายเกิดขึ้น คุ้มครองทุกคนที่เกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คุ้มครองทุกคนที่ได้รับ อุบัติเหตุจากรถเบื้องต้น 30,000 บาท ไม่ว่าผู้ประสบภัย จะเป็นใคร อยู่ที่ไหน ในรถ หรือนอกรถ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร เจ้าของรถ คนเดินถนน “บุคคลที่ 3 คุ้มครอง สูงสุดถึง 50,000 บาท กรณีเสียชีวิตคุ้มครองสูงสุดถึง 65,000 บาท”

ไม่มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. ระวังโทษรับผิดชอบ เอง เจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยคุ้มครอง ผู้ประสบภัย จากรถ ตาม พ.ร.บ. จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท** “ถูก-ผิด ไม่เป็นปัญหา ค่ารักษาไม่ต้องกังวล คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามสิทธิ์ พ.ร.บ. เอกสาร ทุกฉบับต้องเซ็นชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง ณ จุดเกิดเหตุไม่ว่าใครถูก...ใครผิด 30,000 บาท คุ้มครองทันที ตามสิทธิ์ “ทุกบริษัท.ประกันภัย พ.ร.บ.” โดยท่านไม่ต้องสำรองจ่ายเงินก่อน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกบริการสิทธิ์ พ.ร.บ.
โทร. 039 552 777 ต่อ 2900
ในเวลาทำการ 07.00 น. - 19.00 น.