รพ.กรุงเทพตราดรับบริจาคโลหิต “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน” 2560

556 views

IMG 8585

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมกับ สภากาชาดไทยจังหวัดตราด จัดกิจกรรม “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน”

เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โดยได้รับความสนใจจากประชาชน รวมทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรภายในโรงพยาบาลฯ เป็นอย่างมาก โดยยอดผู้มาร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด 140 ท่าน ได้โลหิตทั้งหมด 90 ถุง

 

รพ.กรุงเทพตราดรับบริจาคโลหิต “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต ถวา ... รูปภาพ 1   รพ.กรุงเทพตราดรับบริจาคโลหิต “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต ถวา ... รูปภาพ 2   รพ.กรุงเทพตราดรับบริจาคโลหิต “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต ถวา ... รูปภาพ 3   รพ.กรุงเทพตราดรับบริจาคโลหิต “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต ถวา ... รูปภาพ 4   รพ.กรุงเทพตราดรับบริจาคโลหิต “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต ถวา ... รูปภาพ 5   รพ.กรุงเทพตราดรับบริจาคโลหิต “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต ถวา ... รูปภาพ 6   รพ.กรุงเทพตราดรับบริจาคโลหิต “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต ถวา ... รูปภาพ 7   รพ.กรุงเทพตราดรับบริจาคโลหิต “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต ถวา ... รูปภาพ 8