โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect Women Miracle of Love 2017

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

Perfect Women 60 title

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect Women

Perfect Women 1 ตรวจ 10 รายการ ราคา 1,399 บาท

Perfect Women 2 ตรวจ 18 รายการ ราคา 3,399 บาท

Perfect Women 3 ตรวจ 20 รายการ ราคา 5,399 บาท

Perfect Women 4 ตรวจ 23 รายการ ราคา 6,599 บาท

***แถมฟรี คอร์สบำรุงผิวหน้า 1 คอร์ส (เฉพาะชุด Miracle 3 และ 4)
1. กรอผิวหน้า + ผลักวิตามิน จำนวน 1 คอร์ส
2. Mask หน้าใส จำนวน 1 คอร์ส

แพคเกจซื้อคู่ถูกกว่า

ตรวจมะเร็งเต้านม สำหรับ 2 ท่าน ราคา 3,200 บาท

ตรวจมะเร็งปากมดลูก วิธีใหม่ (LBC) สำหรับ 2 ท่าน ราคา 2,400 บาท

ตรวจมะเร็งปากมดลูก วิธีใหม่ (LBC) และหาเชื้อไวรัส HPV สำหรับ 2 ท่าน ราคา 3,299 บาท

และโปรแกรมตรวจอื่นๆ อีกมากมาย

TIPS:

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยดาวน์โหลดโบชัวร์จากลิงค์ข้างล่างนี้

หมายเหตุ

  • ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาล, และอาหารว่าง
  • กรุณางดนํ้างดอาหารอย่างนอย 8 - 12 ชั่วโมงกอนมาใชบริการ
  • กรณีซื้อชุดตรวจไว้ สามารถรับการตรวจได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เท่านั้น 
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Brochure
Expire 30 กันยายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดเข้ารับบริการ ได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โทร. 039 552 781
1134 views