เครื่องเอ็กซเรย์ความเร็วสูงตรวจอะไรได้บ้าง

1569 views

Studio Session 2146

nervous system

ระบบประสาท

ปวดศีรษะ, ตาลาย, แขน-ขาอ่อนแรง, ลิ้นแข็ง, ปากเบี้ยว, เด็กหัวโตเดินเอียง หรือได้รับอุบัติเหตุทางสมอง

coronary heart screening

ตรวจหลอดเลือดหัวใจ

เป็นวิธีการตรวจหัวใจเพื่อดูเส้นเลือดหัวใจตีบตัน หรือความผิดปกติอื่นๆ ของหลอดเลือดหัวใจ

abdominal organs

อวัยวะช่องท้อง

ตับ, ไต, ถุงน้ำดี, ตับอ่อน, ม้าม, กระเพาะปัสสาวะ, ก้อนเนื้อมดลูก-รังไข่ (ในผู้หญิง) ต่อมลูกหมาก (ในผู้ชาย)

vascular system

ระบบหลอดเลือด

เส้นเลือดในสมองแตก, เนื้องอกในสมอง, เส้นเลือดสมองตีบตัน, ดูน้ำในสมอง, ดูก้อนเนื้องอก

accident

อุบัติเหตุ

อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อต่างๆ